Mikä on markkinointi-suunnitelma?

Markkinointisuunnitelma on erilaisten markkinointitoimenpiteiden aikataulutettu kokonaisuus, joka sisältää selkeän tavoitteen, kohderyhmien määrittelyn, myytävät tuotteet ja viestit, markkinointikanavat sekä budjetin. Markkinointisuunnitelma laaditaan puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan ja markkinoinnin tehokkuutta seurataan tavoitteiden pohjalta valituilla mittareilla.

Markkinointisuunnitelman ohje: kattava pohja yrityksesi menestykseen ja kasvuun

Markkinointisuunnitelman laatiminen ei vaadi erityisosaamista. Voit hyvin tehdä suunnitelman itse seuraamalla tämän artikkelin ohjeita ja laatimalla suunnitelman helppotäyttöiseen pohjaan (pdf).

Kun markkinointitoimet suunnitellaan etukäteen ja ne sovitetaan yhteen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa, varmistetaan johdonmukainen ja yhtenäinen viesti eri kanavissa.

Ohjeet markkinointisuunnitelman laatimiseen

Tässä ohjeessa käyn läpi markkinointisuunnitelman laatimisen keskeiset vaiheet, kuten tavoitteiden määrittelyn, kohderyhmän ymmärtämisen, markkinointikanavien valinnan, strategioiden suunnittelun, aikataulun luomisen ja seurantatoimien toteuttamisen.

1. Määrittele tavoitteet

Mitä haluat markkinoinnilla saavuttaa

Määrittele aluksi markkinointisuunnitelman tavoitteet. Määrittelemällä tavoitteet selkein numeroin, on markkinoinnin tuloksia helpompi seurata. Tavoite voi olla esimerkiksi liikevaihdon kasvu, uusien markkinasegmenttien valtaaminen tai uusien asiakkaiden määrä. Hieman vaikeammin mitattavia tavoitteita voivat olla esimerkiksi yrityskuvan parantaminen ja bränditunnettuus.

2. Kohdennus

Mitä markkinoit ja kenelle

Määrittelemällä yrityksesi asiakassegmentit, ymmärrät paremmin tietyn asiakasryhmän käyttäytymistä, mieltymyksiä ja tarpeita. Näin voit valita oikeat markkinointikanavat ja räätälöidä markkinointiviestit vastaamaan kunkin segmentin tarpeita.

Arvioi, millaisena haluat yrityksesi näkyvän. Onko brändikuva linjassa markkinointisi kanssa? Markkinoinnin tulisi vastata yrityksesi arvoja ja haluttua mielikuvaa.

Kuvaile tuotteet tai palvelut, joita aiot mainostaa. Miten ne vastaavat kohderyhmien erityistarpeisiin?

Lopuksi muotoile vakuuttava asiakaslupaus, joka erottaa sinut kilpailijoista ja kertoo tarjontasi ainutlaatuisuudesta.

3. Markkinointikanavat

Missä kohtaat asiakkaan

Määritä kanavat, joissa kohtaat todennäköisimmin asiakassegmenttisi. Kanavat voivat olla perinteisiä medioita tai sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn ja TikTok. Sosiaalisen median kanavat ovat erityisesti tehokkaita suoraan kommunikointiin kohderyhmäsi kanssa.

4. Strategia

Mikä strategia sopii mihinkin kanavaan

Tehokkaimmin markkinoit, kun kehität kullekin valitulle markkinointikanavalle räätälöidyn strategian. Määrittele kullekin kanavalle erityiset tavoitteet, kuten verkkosivuston kävijämäärän lisääminen tai liidien tuottaminen. Hahmottele vaiheet, joita tarvitaan mainosten ja materiaalien tuottamiseen kutakin kanavaa varten, mukaan lukien sisällön luominen ja visuaalinen suunnittelu. Määritä kuhunkin kanavaan liittyvät markkinointi- ja mainoskustannukset.

5. Aikataulu

Markkinoinnin vuosikello

Jaottele markkinointisuunnitelma pienempiin kampanjoihin ja määrittele kullekin kampanjalle aikataulu. Määrittele kunkin kampanjan alku- ja loppupäivät ja kampanjan pyörittämiseen vaadittavat toimenpiteet. Luo kattava aikataulu, joka sisältää mainostuotannon, kampanjan käynnistämisen ja seurannan kaltaiset tehtävät. Tämä aikataulu auttaa sinua pysymään organisoituna ja varmistamaan, että toimenpiteet toteutetaan ajallaan.

6. Seuraa tuloksia

Muuta tarvittaessa strategiaa

Laadi lisäksi taulukko markkinoinnin seurantaa varten. Näin voit helpoiten mitata menestystä ja tehdä tarvittavia muutoksia markkinointisuunnitelmaan vuoden varrella.

Lataa tästä pohja suunnitelmallesi:

Parhaan suunnitelman saat aikaiseksi, kun teet pientä pohjatyötä myös asiakassegmenttien määrittelyssä ja tuotteistamisessa. Näistä lisää muissa HOW-TO-sarjan materiaaleissa.

Mikä on markkinointisuunnitelma?

Lataa
markkinointisuunnitelma

Opiskelijoille, yrittäjille ja kouluttajille. Kurkkaa HOW-TO-sivulta lisää!

Lisää luettavaa

Selaa HOW-TO-sarjan tietoiskuja

Kehitä yritystoimintaasi

Joko vierailit HOW-TO-sarjan pääsivulla?